Projecten in progress

25 mei – Het team van Atlantis Games is erg druk met het realiseren van een aantal games. Een kleine update.

De game ter ondersteuning van de 4C planning methodiek in opdracht van NHTV/Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit is in de fase dat het gamedesign document is afgerond en dat begonnen kan worden met het bouwen van het prototype.

Dit zelfde geldt voor de “guest journey” game in opdracht van NHTV/Hotel & Facility Management, ook hier zal in juni begonnen worden met het bouwen van het prototype.

Fase 2 van de game voor Plantenkwekerij J. de Groot BV is in volle gang en zal in de zomer afgerond zijn.

In de gamification van de order pick processen voor Kuehne+Nagel Logistics BV is de eerste game nagenoeg klaar en zal binnenkort opgeleverd worden.

Verder worden nog een aantal verbeteringen gerealiseerd in de virtuele supermarkt (in opdracht van Atoms2Bits BV) en het CycleSpaces project. Bij het laatste project is het nu ook mogelijk in de virtuele fiets omgeving zelf te sturen. Samen met opdrachtgever NHTV/Mobiliteit worden hier in de toekomst nog een aantal uitbreidingen gerealiseerd.

De game om winkeldiefstal te voorkomen bevindt zich in de fase dat het eerste concept gereed is en begonnen kan worden met het game design document. Partner Q+A Consultants heeft de vragenlijst klaar om uit te zetten onder het winkelpersoneel.