Ontwikkeling digitale “guest journey” game

8 april – In opdracht van en in samenwerking met NHTV/Academy for Hotel & Facility Management gaat Atlantis Games BV het bestaande “guest journey” spel ontwikkelen tot een digitale game.

Guest Journey Management Game
Dit spel is ontwikkeld door NHTV, Academy for Facility Management, in samenwerking met een aantal facilitaire bedrijven.
GJMG maakt deel uit van Guest Journey tot Gasttevredenheid. Dat is de naam van een methode en instrument (softwaretoepassing) dat bij kan dragen aan het optimaal inrichten van de werkomgeving. Daarbij worden gedrag, services en de gebouwde omgeving op elkaar afgestemd op de wensen, tevredenheid en de verwachting van de gast. In het algemeen wordt GJMG als onderdeel uitgevoerd van een project, dat een herhuisvesting, herinrichting of beoordeling beoogt. Het concrete resultaat van GJMG moet zijn: het overeengekomen doel en de randvoorwaarden van dat project. Het doel en de randvoorwaarden zouden moeten leiden tot ontwerpuitgangspunten.

AG_logo_schaduweng_logofc_uas