Nieuwe opdracht : Serious Gaming for Supply Chain Execution

11 april – In de laatste jaren hebben veel logistieke service providers gefocust op systemen en IT aan de ene kant en standaardisatie en efficiency verbetering aan de andere kant. Sinds kort worden zij er van bewust dat het gebruik van game-principes en game technologie een positieve impact kunnen hebben op gedragsverandering die kunnen leiden tot performance verbeteringen in logistieke en supply chain omgevingen.

Samen met de NHTV/Academie voor Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, NHTV/Academy for Digital Entertainment, Universiteit van Tilburg en een drietal logistieke service providers gaat Atlantis Games BV een “game toolbox” ontwikkelen om de inzet van serious games te bewijzen in deze omgevingen.

Eerst met behulp van wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van dit soort games maar met als uiteindelijke doel deze toolbox naar de logistieke markt te brengen.

AG_logo_schaduweng_logofc_uas