Business readiness simulation game

24 juni – Een nieuw project dat deze maand start in samenwerking met de Academy for Digital Entertainment.

Business Readiness is een term die aangeeft of een organisatie klaar is voor een grote operatie of project waar zij niet eerder (op deze schaal) mee te maken heeft gehad.

Om te toetsen of een organisatie “business ready” is kan een game een uitstekend gereedschap zijn. De volledige operatie en de events die de processen kunnen verstoren en de daaropvolgende acties kunnen in een game gesimuleerd worden.

Een grote organisatie in Nederland heeft aan de Academy for Digital Entertainment en Atlantis Games BV gevraagd een dergelijke simulatie game te ontwikkelen.

Onder leiding van Prof. Dr. Igor Mayer, als lector serious games verbonden aan de academie, zal Atlantis Games BV de komende maanden deze game in samenwerking met deze organisatie gaan ontwikkelen en door middel van workshops met deze game de organisatie “business ready” te maken voor haar nieuwe, grote project.

 

readiness

 

Juni 24th – Business Readiness indicates whether an organization is ready for a major operation or project which wasn’t done before on this scale.

To check whether the organization is ready a game can be an excellent tool. The full operation and events which can disturb the processes and the actions to be taken can be simulated in a game.

A large organization in Holland asked the Academy for Digital Entertainment of NHTV Breda University of Applied Sciences and Atlantis Games BV to develop such a simulation game.

Led by Prof. Dr. Igor Mayer, associate professor with the academy, Atlantis Games together with this organization will develop this game.

By means of workshops using the game the organization will be made “business ready” for its new project.