Atlantis Games : nieuwe opdracht op het gebied van logistiek

10 maart – In opdracht van en samen met de Academie voor Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit van NHTV gaat Atlantis Games een aantal games ontwikkelen op het gebied van digitale onderwijsmiddelen en kennisontsluiting voor Control Towers. De scope van het project is gericht op het gebied van Cross Chain Control Centers (4C) / Control Towers.

De games gaan zich voornamelijk richten op samenwerking, kennisdeling en data deling. Vertrouwen en samenwerking zijn key issues bij het implementeren van Control Towers. In een van de games zal aandacht besteed worden aan deze issues.

AG_logo_schaduweng_logofc_uas