Atlantis Games lid van City of imagineers!

8 April – City of imagineers; een initiatief van de ondernemingsvereniging voor de beeldindustrielogo_COI

City of imagineers is de eerste organisatie die de Bredase beeldindustrie naar een hoger niveau tilt. Wij zijn de denktank, aanjager en belangenbehartiger. En beeld en verbeelding zijn onze speerpunten.
City of imagineers bouwt aan een innovatieve (inter)nationale uitstraling van de Breda. Dat doen we vanuit gezamenlijk belang; door samen te werken, elkaar te versterken, en door onze kennis en kunde beter uit te dragen. Zo bouwen we aan een krachtige sector met werk en werkgelegenheid als doel.
De gemeente Breda onderkent het groeiende economisch belang van de creatieve sector, dat in Breda verankerd is in top-opleidingen, evenementen en een groeiend aantal bedrijven.
Het is de wens om dit creatieve potentieel tot uiting te laten komen, in de uitstraling van de stad en in het merk Breda. Daarom ondersteunt de gemeente dit initiatief van harte.